kdaj? od nedelje, 25. aprila, do torka, 27. aprila 2021
kje? Trnovo, Ljubljana (terase med bloki / otroška igrišča / pred domom upokojencev)
kaj?
Prizadevamo si za večjo raznolikost glasbenih žanrov v slovenski javni glasbeni produkciji. Glasbeni žanri se med seboj razlikujejo po različnih merilih. In vendar je glasba še vedno ENA, edinstvena čarovnija, s katero v človeški družbi prebujamo skrivnostne sile. Lahko bi ji celo pripisali nadnaravno moč. Ker na razlike ali nestrinjanja v družbi s prstom vsakodnevno kažejo politične in druge razprtije, razmišljamo raje, kaj je različnim glasbenim žanrom skupnega. Verjamemo, da lahko glasbeni medkulturni dialog prispeva k izboljšanju dialoga med vsemi ljudmi. Kaj imajo glasbeni žanri skupnega? Žanri se ne razlikujejo po tem, koliko vloženega časa, znanja, talentov in spretnosti je treba za doseganje vrhunskosti. V glasbi, ki je ne poznamo, nam zvenijo vse skladbe podobno. Bolj kot žanr poznamo, večje bogastvo raznolikosti najdemo znotraj posameznega žanra.
Svojo podporo smo izrazili: Godalkanje Fiddle Gang pod vodstvom Barje Drnovšek in Bojana Cvetrežnika.
Foto: Bojan Stepančič