Izbrali smo nekaj poletnih terminov, ko ponujamo individualne ure z mentorjema Godalkanja Bojanom Cvetrežnikom ali Barjo Drnovšek. Ure lahko služijo:
– dodatnemu poletnemu delu
– utrjevanju začete snovi
– širjenju repertoarja
– delu na področju točno določene vsebine
– diagnozi fiziološke postavitve
– informativnemu srečanju pred vključitvijo v redne letne tečaje
– delavnici z obstoječim ansamblom
– pripravi pred konkretnim nastopom

Termini:
Bojan: 27., 28. in 29. julij
Barja: 23. – 29. julij in 15. – 19. avgust

Cena: po objavljenem ceniku.

Prijave na: godalkanje@gmail.com