Izobraževalni programi

Glasbena šola se pri nas ponavadi začne s spopadom z nekim točno določenim inštrumentom (klavir, violina, kljunasta flavta,…). Tečaj ‘Poj, ne jezi se!’ pa je namenjen pridobivanju glasbenega znanja, ločenega od tehničnega spopada z inštrumentom. Lahko bi rekli, da delamo glasbeno teorijo, se učimo, kako so zgrajene pesmice, ki jih bomo kasneje izvajali na inštrumentu, kateri so pravi akordi za spremljavo pesmic in kako lahko naučene pesmice zaigramo na različnih inštrumentih brez tehničnega obvladovanja inštrumenta. Ne uporabljamo notnega črtovja, vendar uporabljamo klasična poimenovanja pojmov. Pridruži se lahko vsak, ki pozna abecedo do črke G in ki zna šteti do osem. Predvsem je zaželjeno, da se tečaja udeležujejo starši. Preverjeno deluje, da lahko starši, ki niso pred tem imeli nič glasbenega predznanja, sami doma z otroki izvajajo vaje, ki pripeljejo do razumevanja glasbene teorije.

Naučimo se:
– tonski sistem s poimenovanji (relativno in absolutno)
– sestavljati in peti melodije
– akorde in občutiti njihovo spremembo
– kje v tonskem sistemu se nahajajo durovi, kje molovi akordi
– intervale do kvarte in oktavo
– ritmične vrednosti in taktovske načine
Kot didaktične pripomočke uporabljamo in svetujemo za domačo uporabo tudi tablične aplikacije. Osnovni tonski sistem predstavljamo s pomočjo aplikacije, ki smo jo sami razvili za lažje razumevanje glasbe.
Posamezni sklop traja dva meseca. Starši, ki pridejo z otroki, imajo prost vstop, pasivna udeležba staršev brez otrok se obračuna 50% cene.

Potreben je lasten instrument. Pouk poteka običajno kombinirano – skupinsko in individualno. Po želji pa lahko tudi izkjučno individualno ali izključno skupinsko. Poučujemo tudi tiste, ki so se violine že učili, pa ne želijo slediti repertoarnim zahtevam javnega učnega programa, temveč želijo svoje znanje izboljšati zaradi uporabnosti igranja instrumenta v vsakdanjem življenju.

Pri društvu za ENO glasbo že leta organiziramo izobraževalne dejavnosti, ki poleg znanja, potrebnega za sledenje javnemu učnemu načrtu, ponuja tudi dodatne vsebinske možnosti. Dokazali smo, da obstaja možnost opravljanja svobodnega umetniškega ali pedagoškega poklica za godalce. Želimo, da bi vzpodbudili mlade ljudi, da povežejo svoje interese tem tesneje s svojim poklicem, saj večino svojega življenja preživimo na delovnem mestu. Ljubezen do poklica je lahko velik vir pozitivnega in zdravega življenja. Ne želimo prodajati svoje metode, temveč vzpodbujati, da posameznik spozna tem več obstoječih učinkovitih pristopov in da vsak skozi svojo osebno dinamiko uspe razviti svoj oseben stil. Ob tem ne zanemarjamo posebnosti vsakega učenca posebej. Po končani nižji glabeni šoli imamo navadno naslednje možnosti za nadaljevanje:

1.) vpis na konzervatorij in nadaljevanje šolanja v javni šoli

2.) samostojno poklicno izobraževanje (več tukaj)

a.) priprava na glasbeno maturo ali sprejemne izpite (lahko v okviru naših programov, lahko kot šolanje v tujini ali pri               drugem ponudniku)

b.) izobraževanje za opravljanje samostojnega poklica (razlikuje se le v tem, da vsebina snovi ne sledi nujno javnemu učnemu načrtu)

3.) hobi izobraževanje (več tukaj)

– omogoča stalni napredek ob rednem pouku in aktivnem ukvarjanju z glasbo
– možnost kasnejše odločitve za prestop v poklicne programe

4.) samoučenje, aktivno ukvarjanje z glasbo

5.) opustitev rednih glasbenih dejavnosti

V okviru svojih programov lahko ponudimo strokovne programe za poklicno izobraževanje in hobi izobraževanje.

zajema:

-Redni pouk 2×45 min tedensko

-Teorija (solfeggio, kontrapunkt, harmonija…) – skupni trening 1x tedensko 45min (redno vpisani v poklicno izobraževanje imajo 50% popusta). Teorije ni obvezno obiskovati, ko se opravijo izpiti za primerno stopnjo na javni glasbeni šoli. Cene opravljanja izpita določa vsaka institucija posebej. Če godalkanje odobri pripravljenost učenca/-ke na izpit, plača v primeru negativnega rezultata stroške izpita Godalkanje.

-Orkestrska in ansambelska igra – sodelovanja pri vsaj polovici Špecialnih tečajev, ki jih bo letos vodilo več uglednih mojstrov iz tujine. (redno vpisani v poklicno izobraževanje imajo 50% popusta). Priložnostne komorne zasedbe se sestavljajo in vadijo v okviru rednega pouka.

-Možnost brezplačnega sodelovanja pri tečajih violinske in glasbeno teoretske pedagogike, ki jih organiziramo pri Društvu za ENO glasbo

-prednost pri izbiri v zasedbe za morebitne plačane nastope, plačilo študentom zajema 50% honorarja profesionalcev

zajema:

-Redni pouk po dogovoru

-Teorija (solfeggio, kontrapunkt, harmonija…) – prostovoljni dodatni vpis

-skupinska igra Hobi Godalkanje – prostovoljni dodatni vpis

-Fizioviolina – prostovoljni dodatni vpis

Nastopanje se šteje kot najpomembnejši del izobraževalnega procesa. Vključuje tudi ulično igro.

Ponujamo dodatno strokovno izobraževanje za učitelje godalnih instrumentov. Bojan Cvetrežnik je na kongresu godalnih pedagogov ESTA 2013 predaval o prvem letu učenja in poučevanja violine. Ponujamo mnogo poti do sprostitve učiteljev in učencev na poti h glasbi. Sami smo prehodili pot neizmerne treme pri nastopanju, neglasbenega dojemanja, problemov pri izražanju in strah pred vstopom v nove svetove je odveč.

ZVOKOVANJE – gverilska univerza glasbene produkcije

V letošnjem šolskem letu bo v okviru Salona za ENO glasbo potekal prav poseben tečaj o t. i. ‘No-Budget’ audio produkciji.  Ker ima dandanes že skoraj vsak dostop do osnovne studijske opreme, se pojavlja vedno več improviziranih gverilskih studijev. Ti imajo običajno zelo omejena sredstva, kar lahko uporabniku povzroča nemalo težav. Na tečaju se bomo naučili kako te omejitve izkoristiti v svoj prid in iz dane situacije narediti čim kvalitetnejše audio izdelke. Pod mentorstvom Janeza Križaja se bomo sprva sprehodili skozi teoretične osnove, nato pa bomo naše znanje še praktično dopolnili v večernih produkcijiah tedenskih koncertov Salona za ENO glasbo.

Celoten tečaj je sestavljen iz večih modulov / predmetov, ki si jih učenec poljubno izbere. Ti se izvajajo po eno šolsko uro na teden:

MODUL A1: Zvokoved (teoretične osnove)

Za vse, ki bi si želeli seznaniti z osnovami audio produkcije oz. utrditi temelje svojega znanja.

MODUL A2: Zvokovanje (praktična aplikacija)

Za vse, ki bi si želeli nabrati novih izkušenj.

MODUL A3: Advanced Abuser Master Class (vprašanja in reševanje problemov)

Za vse, ki že imajo dovolj izkušenj in so naleteli na problem oz. težavo za katero bi radi preverili še druge možne rešitve.

MODUL B: Produkcija zvoka za glasbenike (osnove namenjene glasbenikom)

Za vse glasbenike, ki bi si želeli bolj konstruktivnega sodelovanja s tehnologijo.

Cena posameznega modula je približno 60€ / mesec (odvisno od št. udeležencev). Pri kombiniranju treh ali več modulov, se prizna popust v višini 15€ za vsak nadaljni modul.

Program se izvaja vsak teden od septembra do junija.

V šol. letu 2014/15 bomo obravnavali naslednje teme, ki zajemajo:

Sound Theory

Acoustics

Room Acoustics

Microphones

Stereo-mic’ing

Close-mic’ing

Multi-mic’ing

Gainstaging

Signal flow

Signal processing

Mixing desks

Metering

Speakers

Analog recording

Digital recording

Equalization

Dynamic control

Reverbs and delays

Editing

Mixing

Mastering

Media

Special techniques

Advanced Gating

Band processing

Basics of Songwriting

Sound Design

Cenik izobraževanj

Individualno izobraževanje – celoletni vpis

 • 55
  na 12 mesecev
 • Prosimo preberite splošne pogoje in popuste.
 • 1 x tedensko 30 min

  Plačevalo se bo v 10 mesečnih obrokih po 66 eur, ob začetku vsakega meseca v šolskem letu

 • 75
  na 12 mesecev
 • Prosimo preberite splošne pogoje in popuste.
 • 1 x tedensko 45 min

  Plačevalo se bo v 10 mesečnih obrokih po 90 eur, ob začetku vsakega meseca v šolskem letu

 • 90
  na 12 mesecev
 • Prosimo preberite splošne pogoje in popuste.
 • 2 x tedensko 30 min

  Plačevalo se bo v 10 mesečnih obrokih po 108 eur, ob začetku vsakega meseca v šolskem letu

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Skupinski pouk

 • SKUPINSKI POUK

 • 55
  na 12 mesecev
 • Prosimo preberite splošne pogoje in popuste.
 • od 2 članska zasedba naprej
  60-90 min skupinskega pouka
  *plačevalo sebo v 10 mesečnih obrokih po 66 eur, ob začetku vsakega meseca v šolskem letu
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Dvojni vpis

 • • 1×30 minut + skupinski pouk
  (po presoji učitelja lahko inspiriranim učencem občasno dodelimo 1×45 minut za isto ceno)
  • skupinski pouk + skupinski pouk
  • dvojni vpis + nauk o glasbi
  • individualni vpis + nauk o glasbi
 • 90
  na 12 mesecev
 • Prosimo preberite splošne pogoje in popuste.
 • Plačevalo se bo v 10 mesečnih obrokih po 108 eur, ob začetku vsakega meseca v šolskem letu
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Nauk o glasbi

 • NAUK O GLASBI
 • 35
  na mesec
 • {{content-2}}
 • 60 min
  (vse zapisane minutaže so informacija o količini pouka vsak teden po šolskem koledarju RS)
* cena za najmanj 5 učnih ur.
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Individualni pouk – posamezne ure

 • INDIVIDUALNE UČNE URE
 • 32
  na uro*
 • {{content-2}}
 • 60 min
  *sklop min. 5 ur
 • INDIVIDUALNE UČNE URE
 • 40
  na uro
 • {{content-2}}
 • 60 min
* cena za najmanj 5 učnih ur.
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Ostalo

 • IZPOSOJNINA INŠTRUMENTA
 • 10
  na mesec
 • Izposojnina instrumenta
 • OBRABNINA INŠTRUMENTA
 • 5
  na mesec
 • Obrabnina za uporabo šolskega instrumenta le pri pouku
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Splošni pogoji in popusti

 1. SPLOŠNI POGOJI
  • Polna šolnina je mesečni pavšal in se računa za pouk 10 mesecev od septembra do junija. Včasu praznikov in šolskih počitnic se pouk ne izvaja.
  • Odpadle ure zaradi odsotnosti učenca
   Ne zmanjšajo šolnine. Izjemoma se lahko daljša, vnaprej napovedana opravičena odsotnostod pouka zaradi bolezni ali višje sile upošteva pri obračunu. Popuste obračunavamo od drugega izostanka naprej (za dve odsotnosti lahko odobrimo en popust, za tri odsotnosti dva popusta in tako naprej). Ena enota za popust pri učencih, ki prihajajo dva krat tedensko znaša 12% šolnine, pri učencih, ki prihajajo en krat tedensko, pa 24%. Popuste zaradi osebnih dopustov bomo priznali izjemoma največ enkrat letno.
  • Odpadle ure zaradi odsotnosti učitelja
   Do dva krat letno lahko pouk odpade zaradi bolezni učitelja. Če odpade večkrat, se računsorazmerno s številom ur, ki bi jih bilo potrebno realizirati tisti mesec, zmanjša. Prav tako sesorazmerno zmanjša račun zaradi učiteljeve odsotnosti iz drugih razlogov. Pri kombiniranemšolanju individualno/skupina se obračuna popust na skupni znesek, neglede na to, kateri del je večkrat odpadel.

   Skupinski pouk – nadstandardne storitve

  • dostopnost do on-line gradiv, s katerimi lahko posamezniki sami nadoknadijo del repertoarja
  • organizacija raznolikih mentorjev, vrhunskih strokovnjakov za svoja področja
  • vključevanje v nastope, kolikor je mogoče
  • brezplačno spremljanje delavnic na ostalih nivojih, možnost prehajanja med skupinami
  • audio/video produkcija izbora zaključnih izdelkov
  • pregledovanje avdicijskih videev in posnetkov domače vaje
  • organizacija spremljave na nastopih
  • pisanje aranžmajev za skladbe

   Individualni pouk – obveznosti in nadstandardne možnosti

  • Učitelj /-ica lahko del pouka nadomesti s Skype lekcijo ali domačim pregledovanjem inkomentiranjem video posnetkov.
  • Učitelj /-ica lahko naloži opravljanje domače naloge v času pouka, če doma ni bila opravljena in ni prejel /-a vnaprejšnjega opravičila.
  • Učitelj /-ica lahko organizira pouk z asistentom za vadenje namesto običajnih lekcij, če vadenje ne poteka tekoče.
  • Učitelj /-ica lahko po svoji presoji dobrim učencem organizira delo z gostujočimi mentorji.

   Primerjava:

   Še vedno smo cenejši od večine privatnih šol:
   – ki imajo državno koncesijo
   – svoje prostore (izvajanje pouka v prostorih iste OŠ) – ne nudijo nadstandardne produkcije, naštete zgoraj

 1. POPUSTI / MOŽNE UGODNOSTI:
  • Sofinanciramo vpis v katerokoli poletno glasbeno izobraževanje, delavnice, orkestrski kamp vvišini 2 mesečne šolnine (vendar do največ 80 % kotizacije)
  • Družinski popusti: 10% za individualni, 15% za dvojni vpis, 25% za skupinski pouk
  • Pridobitev novega člana za skupinski pouk prinese eno leto dvojnega družinskega popusta
  • Trenutne socialne stiske lahko obravnavamo individualno po prejeti informaciji
  • Ob vnaprejšnjem, vsebinskem dogovoru je možen vpis tudi za polovico šolskega leta, kar

   pomeni 6 šolnin za 5 mesecev pouka

  • Izpis je pri nas, z razliko od ostalih GŠ, možen kadarkoli, z najmanj enomesečno napovedjo
  • Pri nas ni vpisnine
  • Kot do sedaj, bomo ovrednotili tudi medsebojno učenje in redna sodelovanja na zunanjih

   nastopih.

  • Ker našim vsebinam država še ni naklonjena, vas pozivamo, da si za šolnino svojega otroka

   sami skušate poiskati morebitne donatorje

  • Če kdo uspe najti donatorje za naše dejavnosti, smo poleg šolnin vaših otrok pripravljeni za

   to nameniti za vaše delo dodatna sredstva v dogovorjeni višini (10 – 50%)

 • Hvala tistim, ki ste ob zaključnem koncertu donirali sredstva, ki smo jih porabili za audiovideo produkcijo
 • Hvala rednim plačnikom
 • Dolgoročnejše delamo na “peer learning” platformi, v kateri bo lahko jasneje ovrednotena

  tudi medsebojna pomoč, vendar gre za zahtevnejši projekt informacijske tehnologije in bomo lahko vanj investirali le, če dobimo sredstva na razpisu.