Izobraževalni programi

POJ, NE JEZI SE

Glasbena šola se pri nas ponavadi začne s spopadom z nekim točno določenim inštrumentom (klavir, violina, kljunasta flavta,…). Tečaj ‘Poj, ne jezi se!’ pa je namenjen pridobivanju glasbenega znanja, ločenega od tehničnega spopada z inštrumentom. Lahko bi rekli, da delamo glasbeno teorijo, se učimo, kako so zgrajene pesmice, ki jih bomo kasneje izvajali na inštrumentu, kateri so pravi akordi za spremljavo pesmic in kako lahko naučene pesmice zaigramo na različnih inštrumentih brez tehničnega obvladovanja inštrumenta. Ne uporabljamo notnega črtovja, vendar uporabljamo klasična poimenovanja pojmov. Pridruži se lahko vsak, ki pozna abecedo do črke G in ki zna šteti do osem. Predvsem je zaželjeno, da se tečaja udeležujejo starši. Preverjeno deluje, da lahko starši, ki niso pred tem imeli nič glasbenega predznanja, sami doma z otroki izvajajo vaje, ki pripeljejo do razumevanja glasbene teorije.

Naučimo se:
– tonski sistem s poimenovanji (relativno in absolutno)
– sestavljati in peti melodije
– akorde in občutiti njihovo spremembo
– kje v tonskem sistemu se nahajajo durovi, kje molovi akordi
– intervale do kvarte in oktavo
– ritmične vrednosti in taktovske načine
Kot didaktične pripomočke uporabljamo in svetujemo za domačo uporabo tudi tablične aplikacije. Osnovni tonski sistem predstavljamo s pomočjo aplikacije, ki smo jo sami razvili za lažje razumevanje glasbe.
Posamezni sklop traja dva meseca. Starši, ki pridejo z otroki, imajo prost vstop, pasivna udeležba staršev brez otrok se obračuna 50% cene.

Redno GODALKANJE

Potreben je lasten instrument. Pouk poteka običajno kombinirano – skupinsko in individualno. Po želji pa lahko tudi izkjučno individualno ali izključno skupinsko. Poučujemo tudi tiste, ki so se violine že učili, pa ne želijo slediti repertoarnim zahtevam javnega učnega programa, temveč želijo svoje znanje izboljšati zaradi uporabnosti igranja instrumenta v vsakdanjem življenju.

Izobraževanje na srednji stopnji

Pri društvu za ENO glasbo že leta organiziramo izobraževalne dejavnosti, ki poleg znanja, potrebnega za sledenje javnemu učnemu načrtu, ponuja tudi dodatne vsebinske možnosti. Dokazali smo, da obstaja možnost opravljanja svobodnega umetniškega ali pedagoškega poklica za godalce. Želimo, da bi vzpodbudili mlade ljudi, da povežejo svoje interese tem tesneje s svojim poklicem, saj večino svojega življenja preživimo na delovnem mestu. Ljubezen do poklica je lahko velik vir pozitivnega in zdravega življenja. Ne želimo prodajati svoje metode, temveč vzpodbujati, da posameznik spozna tem več obstoječih učinkovitih pristopov in da vsak skozi svojo osebno dinamiko uspe razviti svoj oseben stil. Ob tem ne zanemarjamo posebnosti vsakega učenca posebej. Po končani nižji glabeni šoli imamo navadno naslednje možnosti za nadaljevanje:

1.) vpis na konzervatorij in nadaljevanje šolanja v javni šoli

2.) samostojno poklicno izobraževanje (več tukaj)

a.) priprava na glasbeno maturo ali sprejemne izpite (lahko v okviru naših programov, lahko kot šolanje v tujini ali pri               drugem ponudniku)

b.) izobraževanje za opravljanje samostojnega poklica (razlikuje se le v tem, da vsebina snovi ne sledi nujno javnemu učnemu načrtu)

3.) hobi izobraževanje (več tukaj)

– omogoča stalni napredek ob rednem pouku in aktivnem ukvarjanju z glasbo
– možnost kasnejše odločitve za prestop v poklicne programe

4.) samoučenje, aktivno ukvarjanje z glasbo

5.) opustitev rednih glasbenih dejavnosti

V okviru svojih programov lahko ponudimo strokovne programe za poklicno izobraževanje in hobi izobraževanje.

Poklicno izobraževanje

zajema:

-Redni pouk 2×45 min tedensko

-Teorija (solfeggio, kontrapunkt, harmonija…) – skupni trening 1x tedensko 45min (redno vpisani v poklicno izobraževanje imajo 50% popusta). Teorije ni obvezno obiskovati, ko se opravijo izpiti za primerno stopnjo na javni glasbeni šoli. Cene opravljanja izpita določa vsaka institucija posebej. Če godalkanje odobri pripravljenost učenca/-ke na izpit, plača v primeru negativnega rezultata stroške izpita Godalkanje.

-Orkestrska in ansambelska igra – sodelovanja pri vsaj polovici Špecialnih tečajev, ki jih bo letos vodilo več uglednih mojstrov iz tujine. (redno vpisani v poklicno izobraževanje imajo 50% popusta). Priložnostne komorne zasedbe se sestavljajo in vadijo v okviru rednega pouka.

-Možnost brezplačnega sodelovanja pri tečajih violinske in glasbeno teoretske pedagogike, ki jih organiziramo pri Društvu za ENO glasbo

-prednost pri izbiri v zasedbe za morebitne plačane nastope, plačilo študentom zajema 50% honorarja profesionalcev

Hobi izobraževanje

zajema:

-Redni pouk po dogovoru

-Teorija (solfeggio, kontrapunkt, harmonija…) – prostovoljni dodatni vpis

-skupinska igra Hobi Godalkanje – prostovoljni dodatni vpis

-Fizioviolina – prostovoljni dodatni vpis

ŠPECIALNO GODALKANJE

Nastopanje

Nastopanje se šteje kot najpomembnejši del izobraževalnega procesa. Vključuje tudi ulično igro.

Izobraževanja za učitelje

Ponujamo dodatno strokovno izobraževanje za učitelje godalnih instrumentov. Bojan Cvetrežnik je na kongresu godalnih pedagogov ESTA 2013 predaval o prvem letu učenja in poučevanja violine. Ponujamo mnogo poti do sprostitve učiteljev in učencev na poti h glasbi. Sami smo prehodili pot neizmerne treme pri nastopanju, neglasbenega dojemanja, problemov pri izražanju in strah pred vstopom v nove svetove je odveč.

ZVOKOVANJE

ZVOKOVANJE – gverilska univerza glasbene produkcije

V letošnjem šolskem letu bo v okviru Salona za ENO glasbo potekal prav poseben tečaj o t. i. ‘No-Budget’ audio produkciji.  Ker ima dandanes že skoraj vsak dostop do osnovne studijske opreme, se pojavlja vedno več improviziranih gverilskih studijev. Ti imajo običajno zelo omejena sredstva, kar lahko uporabniku povzroča nemalo težav. Na tečaju se bomo naučili kako te omejitve izkoristiti v svoj prid in iz dane situacije narediti čim kvalitetnejše audio izdelke. Pod mentorstvom Janeza Križaja se bomo sprva sprehodili skozi teoretične osnove, nato pa bomo naše znanje še praktično dopolnili v večernih produkcijiah tedenskih koncertov Salona za ENO glasbo.

Celoten tečaj je sestavljen iz večih modulov / predmetov, ki si jih učenec poljubno izbere. Ti se izvajajo po eno šolsko uro na teden:

MODUL A1: Zvokoved (teoretične osnove)

Za vse, ki bi si želeli seznaniti z osnovami audio produkcije oz. utrditi temelje svojega znanja.

MODUL A2: Zvokovanje (praktična aplikacija)

Za vse, ki bi si želeli nabrati novih izkušenj.

MODUL A3: Advanced Abuser Master Class (vprašanja in reševanje problemov)

Za vse, ki že imajo dovolj izkušenj in so naleteli na problem oz. težavo za katero bi radi preverili še druge možne rešitve.

MODUL B: Produkcija zvoka za glasbenike (osnove namenjene glasbenikom)

Za vse glasbenike, ki bi si želeli bolj konstruktivnega sodelovanja s tehnologijo.

Cena posameznega modula je približno 60€ / mesec (odvisno od št. udeležencev). Pri kombiniranju treh ali več modulov, se prizna popust v višini 15€ za vsak nadaljni modul.

Program se izvaja vsak teden od septembra do junija.

V šol. letu 2014/15 bomo obravnavali naslednje teme, ki zajemajo:

Sound Theory

Acoustics

Room Acoustics

Microphones

Stereo-mic’ing

Close-mic’ing

Multi-mic’ing

Gainstaging

Signal flow

Signal processing

Mixing desks

Metering

Speakers

Analog recording

Digital recording

Equalization

Dynamic control

Reverbs and delays

Editing

Mixing

Mastering

Media

Special techniques

Advanced Gating

Band processing

Basics of Songwriting

Sound Design

Cenik izobraževanj

Individualno izobraževanje – celoletni vpis

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Skupinsko izobraževanje

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Kombiniran pouk

 • POLOVINKA S PIKO + SKUPINSKI POUK
 • 105
  na mesec
 • Prosimo preberite splošne pogoje in popuste.
 • 1 x tedensko 45 min individualno + 1 x tedensko skupinski pouk
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Individualno izobraževanje – posamezne ure

 • INDIVIDUALNE UČNE URE
 • 28
  na uro*
 • {{content-2}}
 • 60 min
 • INDIVIDUALNE UČNE URE
 • 36
  na uro
 • {{content-2}}
 • 60 min
* cena za najmanj 5 učnih ur.
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Ostalo

 • IZPOSOJNINA INŠTRUMENTA
 • 10
  na mesec
 • Izposojnina instrumenta
 • OBRABNINA INŠTRUMENTA
 • 5
  na mesec
 • Obrabnina za uporabo šolskega instrumenta le pri pouku
DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV.

Splošni pogoji in popusti

Pouk v tandemu se obračuna 150% cene individualnega programa.

Polna šolnina je mesečni pavšal in se računa za 10 mesecev od septembra do junija. V času praznikov in šolskih počitnic se pouk ne izvaja, razen po dogovoru. Daljša, vnaprej napovedana opravičena odsotnost od pouka se po dogovoru lahko nadomesti ali upošteva pri obračunu. Enkratna odsotnost še ne zmanjša šolnine. Popuste obračunavamo od drugega izostanka naprej (za dve odsotnosti lahko odobrimo en popust, za tri odsotnosti dva popusta in tako naprej), Do dva krat letno lahko pouk odpade tudi zaradi bolezni učitelja. Če odpade večkrat, se račun sorazmerno zmanjša. Popuste zaradi osebnih dopustov bomo priznali izjemoma največ enkrat letno. Ena enota za popust pri učencih, ki prihajajo dva krat tedensko znaša 12% šolnine, pri učencih, ki prihajajo en krat tedensko, pa 24%. Odpadle ure zaradi odsotnosti učitelja se obračunajo sorazmerno s številom ur, ki bi jih bilo potrebno realizirati tisti mesec. Pri kombiniranem šolanju individualno/skupina se obračuna popust na skupni znesek, neglede na to, kateri del je večkrat odpadel.

Popusti za več otrok iz iste družine:

Individualni pouk – 10%

Pouk v tandemu – 15%

Kombiniran pouk – 20%

Skupinski pouk – 25%

Popust se obračuna na celotni seštevek šolnine obeh otrok.