GODALKANJE

Godalkanje je namenjeno godalni igri, pri čemer je poudarek na slednji, torej igri. Dopolnjuje in nadgrajuje znanje, pridobljeno v glasbeni šoli ali s samoizobrazbo. Pionir in glavni mentor godalkanja je akademski in ljudski glasbenik Bojan Cvetrežnik, ustanovni član glasbene skupine Terrafolk. Leta 2008 je delavnice godalne igre celo leto izvajal predvsem z akademskimi glasbeniki, študenti ljubljanske Akademije za glasbo in oddelka za jazz violino Celovškega konzervatorija. Iz tega se je rodil ‘Simbolični orkester’, ki je pod taktirko priznanega slovenskega komponista in dirigenta Izidorja Leitingerja izvedel več koncertov po Sloveniji in tujini. Godalkanje pa ni namenjeno le akademskim glasbenikom in študentom. Udeleženci so razvrščeni v delovne skupine, sestavljene glede na predznanje, glasbeni okus in glede na vlogo posameznika v skupinski igri. Težnja, da vsak glasbenik sledi svojemu okusu, zgradi svoj repertoar ter najde svoj osebni izraz, je visoko v prioritetah Godalkanja in se vzporedno dopolnjuje z nadgrajevanjem tehnike izvajanja. Vsak Godalkar prevzema v igri tudi vloge, ki jih do sedaj še ni poznal. Godalkanje prinese tudi dokončno slovo od treme vsem, ki niso vajeni rednega nastopanja. Samospoznavanje pomaga pri odločitvah o bodočih usmeritvah vsakega posameznika. Vsak posameznik si gradi svoj repertoar. Eden izmed ciljev igre je tudi odprava dogem o glasbenih zvrsteh (izvajalcem ljudske je položena violina že v zibelko, ljudsko pomeni ‘razglašeno’, improvizacija je le za ‘posebne talente’…). Odpiramo vrata medsebojnemu sporazumevanju in interakciji različnih glasbenih svetov.

KOMU JE GODALKANJE NAMENJENO?

Godalkanje je osredotočeno na godala in in ansamble z vsaj enim godalnim instrumentom. Vabljeni vsi – od začetikov do akademskih glasbenikov, predvsem pa učitelji godal, ki bi radi spoznali nove svetove za posredovanje svojim učencem.

KAJ SE IGRAMO

  • solistična, skupinska igra
  • spoznavanje glasbe različnih ljudstev
  • osvajanje novih tehnik godalnega igranja
  • osnove improvizirane igre in interakcije v improvizacijiodkrivanje spregledanjih glasbenih veščin (spremljava  z akordi, igranje melodije po posluhu …)
  • osnove skladanja enostavne glasbe ter osnove aranžiranja ljudske glasbe
  • različne tehnike za različne glasbene izraze
  • dokončno slovo od treme za tiste, ki niso vajeni rednega nastopanja

Izbrana videografija